Vil bidra til en bærekraftig utvikling

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vil bidra til en bærekraftig utvikling

– Rapporten «Felles energi og industripolitisk plattform» fra NHO og LO peker på et potensial for energi­effektivisering på 37 TWh i 2050. Dette kan realiseres med dagens teknologi, med økt komfort og helsegevinst, sier adm. direktør Karoline Nystrøm i Schneider Electric Norge.

- Vi er klare til å bidra til en bærekraftig utvikling, sier adm. direktør Karoline Nystrøm i Schneider Electric Norge

– Bærekraftig utvikling går hånd-i-hånd med økonomisk utvikling. I energieffektivisering av boligmarkedet anslås det et potensial på 45 000 nye arbeidsplasser.  

– Norge er på verdenstoppen når det gjelder sløsing med elektrisk energi. Energioverskudd til kraftintensiv industri kan kun skapes gjennom større energieffektivitet. Dette handler ikke om sparedusjer eller 18 grader i stuen. Vi kan beholde og skape enda mer komfort, samtidig som vi reduserer forbruket gjennom smart energistyring. På dette området handler det aller meste om å «sette i gang». 

– Med dagens teknologi er det et enormt potensial i energibesparelser, både i husholdninger, næring og industrielle prosesser. Bygg alene står for 40 prosent av energiforbruket. Samtidig kan industriprosesser, som eksempelvis fiskeoppdrett effektiviseres. Et stort, lukket oppdrettsanlegg basert på resirkulering av vann (RAS) bruker like mye strøm som en liten by. 

– Her er det ikke nok å bruke fornybare energikilder. Industrianleggene i Norge må ha den beste teknologien for energistyring og -distribusjon. Her merker vi økende etterspørsel. Schneider Electric er klar for å bidra til en bærekraftig utvikling. 

Les mer om følgende emner: