Vil bruke mer spillvarme

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vil bruke mer spillvarme

Hvert år avgir industrien i Norge mer enn 20 TWh spillvarme. Det tilsvarer ti prosent av det totale energiforbruket i Norge. Sintef-forskere ønsker gode ideer om hvordan denne enorme ressursen kan utnyttes, skriver gemini.no.

Green water life in water of Norway

Det er spillvarme med en temperatur på mindre enn 250 grader som er den største utfordringen. Noe går til fjernvarme. Dette er ikke mulig i alle strøk av landet. Blant de store varmeprodusentene er datasentrene, som sender overskuddsvarmen rett i fjorden eller elva.

Sintef-forskere arbeider med kreative ideer til hvordan spillvarmen kan nyttiggjøres. Blant forslagene er avocado-dyrking hjemme og tørking av tare, som kan binde store mengder CO2.

For tiden er gjenbruk av spillvarme spesielt aktuelt. Energiloven er på høring, med forslag om endringer i krav om kost-nytteanalyser for utnyttelse av spillvarme.

Les mer om følgende emner: