Vil bygge nullutslipps-skip innen 2030

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vil bygge nullutslipps-skip innen 2030

– Vi er stolte av vårt mest ambisiøse miljøprosjekt. Sammen med Sintef er målsettingen innen 2030 å sjøsette det første utslippsfrie skipet på norskekysten, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group.

NULLUTSLIPPSSKIP. Sammen med Sintef har Hurtigruten Norge satt i gang et prosjekt for et nullutslipps-skip innen 2030. På bildet er MS Nordnorge på tur Foto: Fabrice Milochau/Hurtigruten Norway

– Det nye prosjektet, som har fått navnet «Sea Zero», markerer en milepæl i vår historie. 

Adm. direktør Hedda Felin i Hurtigruten Norge fastslår at selskapet har bygd sitt siste fossile skip på ruten mellom Bergen og Kirkenes.  

– Når vi seiler kystruten de neste 100 årene er det utslippsfritt. Vi er også i gang med å oppgradere våre skip for å redusere CO2- og NOx-utslippene med henholdsvis 25 og 80 prosent. 

– Hurtigruten skal lede utviklingen mot et mer bærekraftig reiseliv og skipsfart basert på nullutslipp. 1 prosent av norskeide fartøy har nullutslippsteknologi, som hovedsakelig er små ferger og fjordcruise-fartøy. Internasjonalt er andelen kun 0,1 prosent. 

Store investeringer

– Å få til nullutslipp er en utfordrende oppgave, som krever store investeringer. Vi vet ikke hvilke løsninger som passer best. Teknologien må oppfylle krav til å seile 24 timer i døgnet, året rundt, i all slags vær og med mange anløp langs den tøffe norskekysten.  Med tanke på at nye skip skal gå i denne ruten i 30-40 år, er dette riktig valg. Vi tror at å bygge grønn skipsfart i Norge er bra for både klimaet, norske bedrifter og internasjonal skipsfart 

Norskekysten et ideelt utgangspunkt

Skjeldam fremhever at Hurtigruten anløper 34 havner.  

– Dette gir muligheter til å bruke fremtidig infrastruktur for grønn energi, samtidig som flere havner planlegger å bygge ut landstrøm. Norges sterke forskningsmiljøer, maritime næring og politiske vilje til å støtte grønn skipsfart er positive faktorer som gjør norskekysten særlig godt egnet for slike initiativ. 

Sintef om bord fra starten

Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef sier at med dette prosjektet håper de to samarbeidspartnerne å vise verden at fossilfrie og bærekraftige passasjerskip kan oppnås i nær fremtid.  

– Å kutte utslipp i maritim sektor er ikke enkelt. Her trengs det ambisiøse selskaper som Hurtigruten som tar slike initiativ. 

– Prosjektet omfatter alle områder av et nytt skipsbyggingsprogram, fra design, fremdrift, energi og drivstoff til hotelldrift og digitale løsninger. De nye skipene skal være utslippsfrie både til luft og sjø, der bærekraft gjennom sirkulære løsninger er en del av tenkningen. I prosjektet skal vi bidra med analyse, forskning og utvikling. 

Mulighetsstudie

Markedsdirektør Trond Johnsen i Sintef Ocean forteller at første fase av prosjektet er i gang.  

– Det består av en mulighetsstudie, som ser på teknologiske og operasjonelle løsninger for nullutslippsbaserte hurtig­ruteskip på norskekysten. 

Les mer om følgende emner: