Vil elektrifisere transportsektoren

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vil elektrifisere transportsektoren

– Med Eltransportforum skal vi finne felles løsninger for å elektrifisere transportsektoren. Denne næringen står for 20-30 prosent av klimagassutslippene i Norge. For å nå målsettingen om 55 prosent reduksjon innen 2030 må denne sektoren over på fornybar energi, sier Gunnar Gjesdal, fagsjef samferdsel i NEK.

Eltransportforum vil elektrifisere transportsektoren i Norge

– Manglende infrastruktur og egnede transportmidler gjør det vanskelig for transportørene å tenke bærekraft. Å bli utslippsfri krever en infrastruktur for lading, fylling av hydrogen og bytte av batterier.  

– Eltransportforum skal samle aktørene på sjø-, luft- og veitransport. Vi skal avdekke utfordringer og finne løsninger for å elektrifisere transportsektoren. Med å dele erfaring og kunnskap vil selskapene heve den nasjonale kompetansen. 

Les mer om følgende emner: