Vil elektrifisere tunge kjøretøy 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vil elektrifisere tunge kjøretøy 

Etter at Statens vegvesen la frem en ladeplan for tunge kjøretøy, følger Enova opp med et nytt støtteprogram for utbygging av offentlige ladestasjoner.

Enova lanserer et nytt støtteprogram for utbygging av offentlige ladestasjoner for tunge kjøretøy, som er planlagt å vare i to år Foto: Ane Lill Nerbovik

Ordningen, som er konkurransebasert, er planlagt å vare i to år. Første søknadsfrist er 16. oktober i år.

– Det er lite utbygd infrastruktur på dette området i Norge. I tillegg bruker markedet i liten grad elektriske lastebiler fordi diesellastebiler har lavere totalkostnader. Støtteprogrammet skal blant annet stimulere til økt kjøp og bruk av tyngre elektriske kjøretøy på lengre transportetapper, sier markedssjef Marie Tranaas Skjærvik i Enova. 

Økt salg 

– Andelen nybilsalg av elektriske lastebiler økte fra 0,4 prosent i 2020 til 7,6 prosent i 2022. Samtidig øker antall modeller og bruksområder. Ser vi på hele kjøretøyparken for tunge kjøretøy (lastebiler på mer enn 3,5 tonn) er andelen nullutslipp svært lav. Skal disse bli konkurransedyktige må totalkostnadene ned, samtidig som transportørene må ha nok tilgang til lading. 

– For at kommersielle selskap skal investere i tunge elektriske kjøretøy må grunnleggende infrastruktur være på plass. Med flere slike kjøretøy kan ladetilbydere se at det på sikt kan bli kommersielt attraktivt å etablere ladestasjoner på dette området.  

For å delta i konkurransen om støtte må prosjektet gjelde etablering av ladeanlegg med minimum fire ladepunkt, hver med en effekt på 350 kW. 

Statens vegvesen sin nye ladeplan for tunge kjøretøy, som er utarbeidet i samarbeid med Nye Veier og Enova, peker blant annet på hvilke strekninger det bør komme nye ladestasjoner. 

Les mer om følgende emner: