Vil etablere ny fornybarforening 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vil etablere ny fornybarforening 

Norwea, som fremmer utbygging av vind-, bølge- og tidevannskraftverk, og Energi Norge vil fusjonere til Fornybar Norge.

Energi Norge og Norwea vil fusjonere til Fornybar Norge

– Den nye foreningen skal romme hele bredden av aktører i fornybarnæringen, og være en krystallklar stemme for en mer offensiv satsing i Norge. Fornybar Norge skal gi tydelig råd til politikerne og være en pådriver for omstilling og positiv samfunnsutvikling, sier adm. direktør Knut Kroepelien i Energi Norge og adm. direktør Åslaug Haga i Norwea.  

– Vi skal sette dagsorden og stå opp for en energipolitikk som bidrar til verdiskaping, kutter utslipp og sørger for et grønt taktskifte til det beste for både industrien, forbrukerne og miljøet.   

Energi Norge og Norwea skal ha ekstraordinære generalforsamlinger for å ta endelig beslutning. Blir det ja er planen at foreningen skal være operativ fra 1. januar 2023.  

Fornybar Norge, som blir en del av NHO, skal tilby medlemskap for hele verdikjeden innen fornybar energi, inkludert rådgivere og leverandører. Målsettingen er også å søke et tettere og mer formalisert samarbeid med andre foreninger på dette området. 

Les mer om følgende emner: