Vil ha brukte materialer inn i byggvarehusene

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vil ha brukte materialer inn i byggvarehusene

Norge har en målsetting om at 70 prosent av avfallet fra byggsektoren skal gjenbrukes eller gjenvinnes. En undersøkelse viser at aktørene vil kjøpe bruke materialer i byggvarehusene. De ønsker også en felles digital portal for ombruksvarer, med database over donorbygg og lagringssteder, skriver gemini.no.

940038928

Undersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med prosjektet “Reuse of Building materials – a user perspective”, der ansatte i rådgiver- og produksjonsselskaper og kommuner er spurt.

For å nå målene er det gjort endringer i byggteknisk forskrift. Blant annet krav om å kartlegge mulighetene for ombruk når et bygg skal rives. Ansvaret for dokumentasjon av byggevarer er flyttet fra selger til kjøper.

Vil ha krav

Det finnes økonomiske støtteordninger og veiledninger for mer bærekraftige anskaffelser i det offentlige. I undersøkelsen spurte forskerne blant annet om hvordan entrepriseformer, veiledninger og støtteordninger påvirker graden av gjenbruk. Flesteparten mener myndighetene må gå enda lenger i å støtte og kreve faktisk ombruk.

Les mer om følgende emner: