Vil ha mer oppmerksomhet på belysning

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vil ha mer oppmerksomhet på belysning

Lyskultur fastslår at bedre belysning kan redusere det globale miljøavtrykket, og bidra til å nå norske og internasjonale klimamål.

Aker Brygge

Det er et stort potensial for å redusere energiforbruket i eksisterende bygninger Foto: Laila Sandvold Macdonald

Bransjeorganisasjonen peker på at bygninger utgjør 40 prosent av energiforbruket, og 36 prosent av klimagassutslippene i EU. En omfattende energirehabilitering av bygg er nødvendig for å nå EU sine klimamål om 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030 og netto nullutslipp innen 2050.

Ifølge rapporten «Grønn rehabiliteringsbølge» Thema Consulting Group har laget for Interessegruppen for energieffektivisering (IEE) er belysning et nøkkeltiltak for å redusere energiforbruket. I en studie fra 2017 er sparepotensialet i belysning og styringssystemer beregnet til 2 TWh i yrkesbygg og 0,9 TWh i boliger.

Lyskultur har oppfordret kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup til å øke bruken av LED-belysning i kombinasjon med lysstyring, kontroller og sensorer. I et brev som ble sendt i november i fjor peker de på at utskifting av lysarmaturer og ny lysdesign både vil redusere energiforbruk og utslipp, og gi positiv innvirkning på innemiljøer og komfort.

Les mer om følgende emner: