Vil ha slutt på gubbeveldet

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vil ha slutt på gubbeveldet

Da energiminister Terje Aasland i går var på Eliaden besøkte han Montørjentene.

Energiminister Terje Aasland på besøk hos Montørjentene Foto: MER Marketing

– Dere gjør en utrolig viktig jobb. Det må bli slutt på gubbeveldet som har preget elektrobransjen, sa energiministeren, som er utdannet energimontør.

– På min tid var det ingen jenter. Selv om det heldigvis har skjedd mye siden da, er bransjen fortsatt dominert av menn. Her gjør dere en kjempejobb med å snakke opp faget. Samtidig bør El og IT Forbundet sørge for å ha jenter i besluttende organer, for å bidra til å legge enda mer til rette for begge kjønn. Samtidig må selskapene ta ansvar for å utjevne kjønnsforskjellene i mye større grad enn før.

– Kvinner passer minst like godt i elektrobransjen som menn. Jenter som søker slik utdanning er svært motiverte. Med tanke på stor mangel på fagkompetanse de neste årene, er det viktig å rekruttere fra hele befolkningen. Dessuten er det et faktum at arbeidsmiljøet ofte blir bedre og mer effektivt med begge kjønn. Mangfold er viktig og helt nødvendig.

Lokomotivet i det grønne skiftet

Energiministeren trakk også frem rollen elektrobransjen har i det grønne skiftet.

– Denne næringen har kompetansen som er helt nødvendig for å elektrifisere samfunnet, produsere mer fornybar energi og kutte klimagassutslipp.

Les mer om følgende emner: