Vil ikke øke støtten til elvarebiler

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vil ikke øke støtten til elvarebiler

Salget av elvarebiler henger kraftig etter salget av elpersonbiler. En nybilandel på 19,3 prosent mot 82,9 prosent for personbiler er langt unna 2025-målet for slike biler, skriver elbil.no.

Regjeringen vil ikke bruke mer penger på elvarebiler

Flere aktører ønsker at Enova-støtten må forbedres. Flere land har lavere ambisjoner for elektrifisering av varebilmarkedet enn Norge. Likevel gir den norske støtteordningen lavere kjøpsstøtte enn både den svenske, finske, franske og tyske. Dessuten er den norske modellen vanskelig å forstå, siden den skal beregnes ut fra tilsvarende fossil varebilmodell.

Stortinget har bedt regjeringen komme med konkrete forslag som får umiddelbar effekt i 2022 for å hindre at dette markedet blir en barriere for å nå 2025-målet om nullutslippsbiler. Dette skulle vært lagt frem i forslag til revidert statsbudsjett.

Regjeringen sitt svar er at om det er ønskelig å bruke mer penger på elvarebiler, må det skje gjennom økt, øremerket bevilgning til Enova. Dette vil den ikke gjøre. Argumentasjonen er at detaljstyring vil gjøre Enova mindre fleksibel, og føre til mer ueffektiv måloppnåelse.

Les mer om følgende emner: