Vil øke kvinneandelen

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vil øke kvinneandelen

– Vi håper at noen av jentene i niende klasse fra Fjordtun skole som nylig besøkte oss, kommer tilbake som lærlinger. Vår erfaring er at jenter har en positiv effekt på arbeidsmiljøet. Vi skal øke vår andel på sju prosent, sier markeds- og HMSK-sjef Inger Lise Svendsen i Gagama Elektro i Hammerfest.

VIL HA FLERE JENTER. Markeds- og HMSK-sjef Inger Lise Svendsen i Gagama Elektro i Hammerfest håper at noen av jentene som nylig besøke selskapet kommer tilbake som læringer Foto: Linn Marit Hermansen/Hammerfestingen

– Målsettingen med slike bedriftsbesøk er å rekruttere ungdom til elektrobransjen. Denne gangen gjorde vi det sammen med NHO Arktis. 

– Her fikk jentene møte ansatte, prøve seg på praktiske oppgaver og høre om utdanningsmulighetene både i videregående skole og på universitet.  

– Besøket startet med at vi viste en film om NHO-prosjektet ”Jenter & Teknologi”, en bedriftspresentasjon av Gagama Elektro og regionsjef Monika Østerås Pedersen i Nelfo Finnmark som informerte om tilbudet Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor har på elektrofag. 

– Mens montør Karoline Dalsbø Johnsen og lærling Julie Bolle Hansen fortalte om sine erfaringer med å arbeide i Gagama Elektro, snakket Ann Rigmor Pettersen som studerer automasjonsteknologi på UiT om mulighetene høyere utdanning gir. 

Tradisjonelle valg

Rådgiver Charlotte Lindquister i NHO Arktis sier at de fleste ungdommene i Norge velger kjønnstradisjonelt når det gjelder utdannings- og karrierevalg.  

– Dette gjelder spesielt i fag- og yrkesopplæringen. For at arbeidslivet i Norge skal få den nødvendige kompetansen må flere jenter satse på tekniske yrkesfag og realfag.  

– Målsettingen med Jenter og teknologi-prosjektet er å øke kvinneandelen i teknologi- og realfagene på alle nivåer i utdanningssystemet. Dette vil både gi mer likestilling i arbeidslivet, og sikre kvinner innflytelse og perspektiv på nye teknologiske løsninger. De siste årene har fem-seks prosent av elektrikerlærlingene vært kvinner.  

Samme kriterier

Svendsen sier at i ansettelser er selskapet mer opptatt av kompetanse enn såkalte ”jentekvoter”.  

– Alle blir vurdert på samme kriterier. 

– I elektrobransjen er det et stort behov for fagfolk. Her er det viktig å informere om yrket, og at gutter og jenter har samme muligheter. I arbeidet med å rekruttere sistnevnte er det viktig å ha gode rollemodeller, slik at jentene lettere kan relatere seg til yrket.

Les mer om følgende emner: