Vil øke ombruksfarten i bygg- og anleggsbransjen

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vil øke ombruksfarten i bygg- og anleggsbransjen

Enova avslutter støtteprogrammet «Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger».

Atea sitt hovedkontor på Hasle Linje i Oslo er ett av prosjektene som har fått konseptutredningsstøtte. Her var Höegh Eiendom, AF Eiendom og LOF Arkitekter samarbeidspartnere Foto: Enova

I stedet blir det lansert tre nye program for ombruk i byggenæringen. Totalt har Enova støttet 219 konseptutredninger. Dette har utløst prosjekter for til sammen 300 millioner kroner, fordelt på 142 millioner i Enova-støtte og 158 millioner i privat kapital.

– Et tema i mange av utredningene er hvordan høy energi- og klimaeffektivitet kan oppnås i bygg. Vista Analyse har gjennomført en evaluering som viser at prosjektene har bidratt til at flere fagmiljøer snakker sammen tidligere enn de ellers ville ha gjort, i en fase der det fortsatt er mulighet å velge nye innovative løsninger, sier markedssjef Anna Theodora Barnwell i Enova.

– Bygg- og anleggsbransjen har store klimagassutslipp, der de største er knyttet til materialbruk. Med sterk økende interesse for ombruk kommer vi med nye støtteordninger, som spisser innsatsen for å øke farten på denne utviklingen. Søknadsfrister blir snart lagt ut.

Les mer om følgende emner: