Vil øke vannkraftproduksjonen med 1 TWh 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vil øke vannkraftproduksjonen med 1 TWh 

Målsettingen til det nye selskapet Where2O på Svalbard, som er eid av Skagerak Energi og Telenor Svalbard, er å øke den årlige vannkraftproduksjonen i Norge med inntil 1 TWh.

SKREDVARSLING. Einar Jenssen, leder for teknologi og innovasjon i Telenor Svalbard, sjekker ett av målepunktene på Svalbard der IoT-snømåling er en del av skredberedskapen Foto: Stian Kristoffer Sande

– Vi skal bruke Telenor sine erfaringer med IoT-snømåling på Svalbard til å gjøre målinger i nedslagsfelt og bekkeinntak bedre, enklere og mer tilgjengelig, sier daglig leder Eivind Trondsen i Where2O. 

– Kostnadseffektiv teknologi og kommunikasjonsenheter som er enkle å installere kan gi langt flere målepunkter. Dessuten er det mulig å få god informasjon om snøen i fjellene, og hvor mye vann det er her. Dette gir kraftselskapene mer nøyaktig oversikt om hvor mye energi de har på lager, og når den havner i magasinene. 

Mindre overvannsproblematikk

Vannkraftprodusenter har krav om minstevannføring i vassdragene. Samtidig forventes de å regulere produksjonen for å unngå flom, og sikre nok kraft. Med bedre informasjon om vann og snø i nedbørsfeltene, reduseres faren for vanntap grunnet overløp i bekkeinntak og magasinene. Da vil mer vann utnyttes til energiproduksjon. 

– Where2O sitt pilotprosjekt i ett av Skagerak Energi sine vassdrag, har vist et økt produksjonspotensial på inntil 1,2 prosent. Med en magasinkapasitet i Norge på 87,3 TWh i et normalår, er økningen på 1 TWh. Dette tilsvarer forbruket til 50 000 husstander, sier hydrolog Beathe Furenes i Skagerak Kraft. 

I samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard har Telenor testet løsninger for å samle data om snøforholdene på øya. Selskapet har også gjennomført slike prosjekter på fastlandet.  

Det er erfaringer fra disse prosjektene, sammen med Skagerak Energi sin vannkraftkunnskap, som skal brukes i Where 2O sine systemer for å produsere mer grønn energi.  

Økt databehov

Rapporten «Klima i Norge 2 100» anslår at nedbørmengden vil øke med 18 prosent fra år 1900 til 2100. Særlig kan regnflommene bli større og komme oftere. Samtidig sier Meteorologisk Institutt i sin rapport om tørkesommeren 2018 at faren for tørke har doblet seg på grunn av klimaendringene. Dette øker behovet for å bruke data til å forutsi konsekvensene av været. 

– På Svalbard har vi opplevd klimakrisen lenge. Etter det tragiske snøskredet i Longyearbyen i 2015 ble det iverksatt flere tiltak. Vi begynte å forske på ny teknologi for å varsle snøskred. Datainnsamling og bruk av disse blir viktig for vannkraftindustrien. Dette gjelder også for sikkerheten til befolkningen i flom- og skredutsatte områder på fastlandet, sier Einar Jenssen, leder for teknologi og innovasjon i Telenor Svalbard. 

Les mer om følgende emner: