Vil opplyse bygg- og anleggsbransjen

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vil opplyse bygg- og anleggsbransjen

Ny veileder for hvordan bygg- og anleggsbransjen kan ivareta behovet for god og riktig belysning.

– Mange bygg har for dårlig belysning. Derfor har vi laget en egen veileder for hvordan bygg- og anleggsbransjen kan ivareta behovet for god og riktig belysning, sier styremedlem Tom Bergseng i Lyskultur.

– Å planlegge belysningen tidlig øker kvaliteten på prosjektet. Dette skal unngå kostnadsdrivende endringer, øke verdien på bygget og sikre energieffektivitet. Samtidig blir kravene til trygghet, sikkerhet, helse og velvære ivaretatt. 

Lys fra A til Å

 Bergseng er en av forfatterne av den nye veilederen, som har fått navnet ”Bedre belysning”. 

– Den skal skape forståelse for hvor viktig god og riktig belysning er, og nødvendigheten av å ha en plan for installasjon og bruk av lys. Lys er viktig fordi det påvirker mennesker. 

– Selv om byggherrer og arkitekter er klar over dette, blir det prioritert for sent. Da blir det ofte prosjektert anlegg som allerede er bestemt. Dette resulterer som regel i billigste mulige løsninger. Derfor er det ikke alltid byggherrene får det de ønsker. Vi håper veilederen skal vise verdien av å ha lyskompetanse med fra starten av. I hele byggeprosessen, fra A til Å. 

Trenger en lysansvarlig

– Veilederen beskriver detaljert hvilke arbeidsoppgaver som må løses i de ulike prosjektfasene. Anbefalingen er å ha en fagansvarlig for belysningen, på samme måte som eksempel­vis ventilasjon. Dette skal sikre at belys­ningen ikke faller mellom ulike stoler, og blir håndtert av ulike rådgivere og fagfolk. 

– Lyseksperter vet hvordan de skal bygge opp under intensjonene i arkitekturen, og skape grunnlag for gode grensesnitt i byggeprosessene. De vet også hva det kan inngås kompromiss på, og hvordan aktørene i fellesskap skal finne gode løsninger. 

Selvfølgelig lys

– Veilederen understreker hvor viktig belysning er. Dette er så selvfølgelig at folk nesten glemmer det. De trenger lys for å finne frem, øke funksjonaliteten og skape et trivelig innemiljø. Det handler om å skape lys der det trengs med tanke på normer og regler, eksempelvis universell utforming. Lys skal ikke stå på døgnet rundt. Gjennomtenkt bruk øker også verdien av bygningen, og gjør det attraktivt for folk å være der. 

Skal vise nytten av lys-kompetanse

Bergseng fremhever at det er lagt ned mye arbeid i veilederen.  

– Vi håper den blir brukt. Det er lett å tenke at lys kun handler om å skru på lyset med en bryter. Kanskje folk får vondt i hodet fordi det er for mørkt eller for skarpt lys, spør Bergseng, som fremhever at lyskompetanse skal forebygge dette.