Vil påvirke energivanene til boligeierne

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vil påvirke energivanene til boligeierne

– Med å ”oppdra” bolig­eierne til å velge fleksible energiløsninger skal vi bidra til å redusere belastningen på strømnettet, sier daglig leder Robert Værslev Alfsen i Herøya Elektro i Porsgrunn.

Herøya Elektro

SMARTHUSINSTALLATØR. I år regner Herøya Elektro med å installere smarthusløsninger i mer enn 250 boliger

– I mer enn 30 år har vi installert nye elektriske anlegg, rehabilitert gamle, feilsøkt og utbedret feil i boliger og hytter. De siste årene har stadig mer handlet om smarte produkter, som gir muligheter til energi­sparing og fordeling av energiforbruket. Dette er en svært lønnsom investering.  

– Med de høye strømprisene som har vært i vinter, er investeringen inntjent på kort tid. Like viktig er bidraget til å redusere den enorme belastningen på strømnettet i enkelte perioder på døgnet. Ellers må nettet bygges ut. Dette kan igjen gi høyere nettleie. I tillegg til å spare penger, blir også miljøet spart. Her er det mange gode grunner til å gjøre hjemmet smartere. 

Åpent system

Værslev Alfsen forteller at selskapet satser på smarthusløsningen Flex til Futurehome.  

– Dette er et åpent, fleksibelt system som er installert på et par timer. At det ikke er låst til spesielle produkter gir mange muligheter.  

– Mange smarte enheter kan kobles til den samme appen. Dette gjelder eksempelvis lysstyring som Phillips Hue og Ikea Trådfri, smarte dørlåser, røykvarslere, brytere, termostater, dimmere, stemmestyring med Google Home og elbilladere fra Zaptec.  

– At boligeierne får stadig mer kunnskap om smarte hjem, gjør det lettere å selge inn budskapet. Vi ønsker å være en god rådgiver for kundene. Derfor er smarte komponenter en naturlig del av samtalen, både når det gjelder nybygg og rehabiliteringsprosjekter.  

StrømFleks

– Futurehome er også leverandør til prosjektet ”StrømFleks”. Dette er ett av åtte storskala demoprosjekter av fremtidens energisystemer, der kunder blir invitert til å teste fremtidens energiløsninger blant annet for å fordele strømforbruket bedre gjennom døgnet. Deltakere er Skagerak Nett, Sintef Energi, Horten kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Format Eiendom og Aidon. Her tilbyr Skagerak Nett sine kunder gratis installasjon av Flex-løsningen til Futurehome.  

– Med Flex-appen kan nettselskapet eksempelvis styre termostater, elbilladere og varmtvannsberedere. Kundene velger hva som skal være med i løsningen. Skagerak Nett styrer dette med en flåtestyring av mange husholdninger i samme område, som gir muligheter til å redusere forbrukstoppene. Eksempelvis at varmekabler og varmtvannsberedere blir skrudd av når forbruket er på det høyeste. Dette gjøres automatisk, uten at det går utover komforten til boligeierne.  

Viktige aktører

Morten Hagen, leder for marked og forretningsutvikling i Futurehome, fastslår at elinstallatørene spiller en viktig rolle for å øke bruken av smarthusløsninger.  

– Herøya Elektro er en av våre 400 sertifiserte elinstallatører i Norge. I år vil de montere slike løsninger i mer enn 250 boliger.  

– Vi er opptatt av kvalitet. Når Herøya Elektro installerer vår Flex-løsning gir det boligeierne nye muligheter i energimarkedet.  

Les mer om følgende emner: