Vil skape en tredje boligsektor 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vil skape en tredje boligsektor 

I Trondheim prøver kommunen og forskere å få til en boligsektor mellom det kommersielle markedet og de kommunale tilbudene, skriver byggfakta.no.

Trondheim kommune går foran med ønske om å skape en tredje boligsektor Foto: Laila Sandvold Macdonald

Seniorforsker Karin Høyland forteller at de arbeider overfor flere boligstiftelser med en målsetting om å utvikle et tredje boligmarked, som skal bidra til flere rimelige utleieboliger med forutsigbare leieforhold.  

Med erfaringer fra blant annet Svartlamoen boligstiftelse, som har vært et byøkologisk forsøksområde i drøyt 20 år, har Boligstiftelsen i Trondheim testet nye modeller med vekt på økt beboerdemokrati og langsiktig leie. Modellene er prøvd i to pilotprosjekter med totalt 150 boliger. 

Bopilot, som varte fra september 2018 til mars 2022, ble til som en reaksjon på utfordringene i boligmarkedet. Her har Trondheim og Bergen kommune samarbeidet med forskere fra Sintef og NTNU. 

Les mer om følgende emner: