Vil stoppe salget av nye fossilbiler i 2035 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vil stoppe salget av nye fossilbiler i 2035 

Europa-parlamentet støtter et lovvedtak som tar sikte på stopp i salget av nye biler med forbrenningsmotor fra 2035, skriver elbil.no.

Det ser ut til å gå fort mot slutten for det fossile nybilmarkedet, også i EU Foto: Laila Sandvold Macdonald

Vedtaket skjerper ytterligere drakampen som pågår mellom bilindustrien, medlemslandene og EU om hvor lenge fossilbilene skal være tilgjengelig i nybilmarkedet. 

EU-parlamentet sitt vedtak er i tråd med «Fit for 55». Dette er en stor pakke med nye lover og regler, som skal redusere klimagassutslippene i EU med 55 prosent innen 2030. Norge har et vedtak om samme mål.  

I 2026 får veitransporten et eget europeisk kvotesystem, med tak for hvor store veitrafikk-utslippene i EU kan være. Målsettingen til EU-kommisjonen er klimanøytralitet innen 2050. I 2030 foreslår kommisjonen en utslippsreduksjon fra nye person- og varebiler på 65 prosent. Innen 2035 skal utslippene altså reduseres med 100 prosent.  

Les mer om følgende emner: