Vil teste lysbuevern i felt

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vil teste lysbuevern i felt

– Det er få uavhengige tester av lysbuevern for elektriske lavspenningsinstallasjoner, fastslår seniorforsker Ørnulf Nordseth ved Institutt for energiteknikk (IFE).

MER KUNNSKAP. Lysbuer kan forårsake brann. Her har Nelfo bestilt en IFE-rapport for å dokumentere hvor sikre og effektive lysbuevern er. Rapporten blir et viktig grunnlag for videre diskusjoner

Han er prosjektleder for en studie IFE utfører på oppdrag fra Nelfo. Denne skal resultere i en rapport om status for bruk av lysbuevern i Norge.  

Rapporten skal være klar i løpet av november. Den er gitt i forbindelse med revideringen av NEK 400, som blir lansert på Eliaden neste år.  

– Lysbuevern er et høyaktuelt og komplekst tema. Jeg tror det er sunt at studien ikke blir utført av personer som har arbeidet med denne problematikken i flere tiår. Som fersk på området kan jeg se på dette med friske øyne. 

Vurderer krav i NEK 400

– I NEK 400 er det kun en anbefaling om lysbuevern. Myndighetene vurderer å legge inn dette som et krav i lavspenningsanlegg. For å få et godt beslutningsgrunnlag har de behov for å få fakta på bordet.  

– Lysbuevern har vært på markedet en stund? 

– I USA ble det innført krav om lysbue­vern for soverom i 2002. Dette ble utvidet til også å gjelde oppholdsrom. Fra 2014 gjelder kravet for hele boligen. Det er heller ikke vanskelig å få tak i lysbuevern i Norge. Her er det minst seks produsenter på markedet. 

– Har dere nok tester å bygge studien på?  

– Det finnes en håndfull tester utført av nøytrale aktører. Blant annet er det gjort en del tester ved NTNU i Trondheim, og Kungliga Tekniska Høgskulan (KTH) i Stockholm. Det finnes også en studie fra England. Den samme debatten om krav til lysbuevern pågår her.  

Mangelfulle årsaks-data

– Selv om vi er kommet godt i gang med studien, er det noen løse tråder å nøste opp i. Blant annet har vi nylig fått tilgang til databasen over etterforskede branner i Norge.  

– Datagrunnlaget for årsakskategoriene i DSB sin brannstatistikk er kanskje ikke godt nok. Korrekt registrering av brannårsak blir fort veldig komplekst. Dette krever ofte høy kvalitet på brannetterforskningen, spesielt der brannen har elektrisk årsak. Ifølge statistikken er lysbue­dannelse årsak til rundt en tredjedel av brannene som er registrert med elektrisk årsak. Nøkternt sett betyr dette at lysbuer i lavspenningsanlegg forårsaker et par hundre boligbranner i året, og ett til to dødsfall hvert år i Norge.  

– Kan du avsløre noen funn eller konklusjoner i rapporten ? 

– Den vil blant annet anbefale testing av slike produkter i felt, og at dette blir utført av en nøytral part. Det bør også bevilges penger til et forskningsprosjekt, der lysbue­vern testes systematisk i ulike anlegg over tid. 

Trenger mer kunnskap

Teknisk direktør Jon-Steinar Sjøvik Hanstad i Nelfo er opptatt av å lære mer om produkter som kan bedre brannsikkerheten.  

– IFE-rapporten blir et viktig grunnlag for videre diskusjoner. Vi ønsket en uavhengig rapport om hvor sikre og effektive lysbue­vern er. Rapporten skal presenteres i relevante fora når den er klar, blant annet på NK 64-møtet i desember.  

– NEK 400 anbefaler bruk av lysbuevern i særskilte bygg som eksempelvis stavkirker og landbruksbygninger, og der mennesker sover. Årsaken til at lysbuevern er lite brukt i norske installasjoner, er kanskje mangel på dokumentasjon om hvor effektive de er. Dette er bakgrunnen for at Nelfo har bestilt den uavhengige utredningen fra IFE.  

Støtter fremtidig forskning

– Prosjektlederen i IFE påpeker at det er for få nøytrale studier, der lysbuevern er testet. Er det aktuelt for Nelfo å ta initiativ til eller støtte slike forsøk? 

– Mye av elsikkerhetsarbeidet er basert på eldre forskning. Spesielt når det gjelder lysbuer og glødende kontakter som kan føre til branner i elektriske installasjoner blir det forsket for lite. Det kan være aktuelt for Nelfo å støtte forskning på dette området. Bransjen trenger mer kunnskap om hvilke forhold som kan føre til brann. 

Les mer om følgende emner: