Vindkraft i Norge

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vindkraft i Norge

Alle norske vindkraftverk som hadde frist til 31. desember 2021 med å bygge ferdig anleggene, er i drift.

Sørfjord vindkraftverk utenfor Narvik er et av 63 slik anlegg i Norge Foto: Catchlight/NVE

Ved utgangen av fjoråret produserte 63 anlegg vindkraft. 

– De fire som er under bygging har frist for idriftsettelse i løpet av 2022, sier Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef for miljøtilsynet i NVE. 

– Vi har vært på inspeksjon ved alle nye vindkraftverk. Dette har avdekket få avvik. Tilsynsarbeidet fortsetter. Dette er også nødvendig for å få mer kunnskap om virkninger av vindkraftverk, sier Kråkenes, som viser til NVE sitt pågående arbeid med oppfølging av stortingsmeldingen om vindkraft. 

Les mer om følgende emner: