Vindkraft-konsesjon kjent ugyldig av Høyesterett

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vindkraft-konsesjon kjent ugyldig av Høyesterett

Høyesterett har fastslått at utbyggingen av Storheia og Roan Vindkraftverk krenker reindriftssamene sin rett til kulturutøvelse etter FN sin konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Reineierne fikk medhold i Høyesterett i spørsmålet om Norges to største vindkraftverk krenker deres rett til kulturutøvelse i henhold til FN si konvensjon om sivile og politiske rettigheter (Bilde: Roan Vind.jpg) Foto: Fosen vind/Ole Martin Wold

I 2010 ga NVE konsesjon til Roan og Storheia vindkraftverk på Fosenhalvøya i Trøndelag. Reineierne fikk ikke medhold i klagevedtaket fra Olje- og energidepartementet i 2013. Selv om saken ble brakt inn for domstolene, fikk Fosen Vind tillatelse til å starte byggingen. Vindkraftverkene var ferdig i henholdsvis 2019 og 2020. Roan og Storheia vindkraftverk er en del av det største vindkraftprosjektet på land i Europa.  

Ifølge nrk.no krever folkebevegelsen Motvind Norge at de to vindkraftverkene blir revet.  

– Vi er overrasket over vedtaket i Høyesterett. Før vi kan kommentere saken ytterligere avventer vi departementet sin behandling, sier daglig leder Tom Kristian Larsen i Fosen Vind.

Les mer om følgende emner: