Vurderer energiproduksjon langs veiene  

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vurderer energiproduksjon langs veiene  

– Vi ønsker innspill fra leverandører om løsninger for å produsere sol¬energi til veidriften. Her tror vi markedet har løsninger på hvordan vi kan utnytte arealene som er en del av veisystemet. Gode tekniske løsninger gjør det mer bærekraftig å produsere energien selv, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for samfunn og utvikling i Nye Veier.

Nye Veier vurderer å produsere solenegi til veidriften.

– Vi trenger innspill fra markedet til å produsere så mye energi som mulig. Energi­nøytralitet beskriver denne ambisjonen. Å ikke belaste omgivelsene med å bruke strøm vi egentlig kan produsere selv, er en del av vårt strategiske arbeid. Det er naturlig at vi først og fremst produserer energi til belysning og drift av vifter i tunneler.   

– Vi ønsker både å bruke kjent teknologi, og utforske nye kombinasjoner og løsninger. Samtidig er vi åpen for systemer som er klar til pilotering eller krever innovasjon.  

Les mer om følgende emner: