Yrkesfagopplæringen mer tilpasset arbeidslivet  

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Yrkesfagopplæringen mer tilpasset arbeidslivet  

Utdanningsdirektoratet har laget en ny rapport om fagfornyelsen for yrkesfag, som ble innført høsten 2020. Reformen, som gjennomføres i skoler og bedrifter, skal avsluttes i 2025. Ifølge rapporten har de nye lærerplanene gitt mer praktisk opplæring, og forbereder elevene bedre til arbeidslivet.

Direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet gleder seg over rekordmange lærekontrakter i 2022

– De nye læreplanene setter store krav til elevene. Her er det gledelig at mange er mer motiverte, og at det er god sammenheng mellom hva elevene lærer og det de trenger i yrkeslivet, sier direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet.  

– Evalueringen viser også at skolene er mindre preget av teoriundervisning i klasserom. Mer enn halvparten av elevene sier at praksisen gjorde dem mer motivert til å fullføre videregående.  

– Elevene trives når de er ute i bedriftene, og får prøvd seg i det virkelige arbeidslivet. Å være en del av et yrkesfellesskap er viktig for motivasjonen.  

– Med et lite unntak for helsefag, er det flere som både søker og gjennomfører yrkesfagutdanning. Det er stadig flere selskaper som tar inn lærlinger. I fjor var det rekordmange lærekontrakter.  

– Ny statistikk viser at nesten 83 prosent av de som bestod fag- eller svenneprøven i 2021 og 2022 er i jobb ett år etter avsluttet utdanning. Aller best har det gått for de som har tatt bygg- og anleggsteknikk.  

– Antall nyutdannede fagarbeidere som er i arbeid etter ett år har økt med rundt 7 800 personer, som er en økning på mer enn tre prosent på seks år. 

Les mer om følgende emner: